درباره استودیو آرت بتن

به سختی کار و تلاش کردیم....

در چند سال اخیر که برخی معماران با نگاهی مدرن به عرصه فعالیت قدم گذاشتند همواره کمبود مبلمان مدرن و مینیمال دغدغه ایشان بود. ما با سابقه اجرایی در برخی پروژه های مدرن و خاص به این کمبود پی بردیم و سعی در ساخت مبلمان مدرن و اکسسوری بتنی کردیم.

خوشبختانه در این راستا معماران مدرنگرا با اعتمادی که به ما داشتند ما را در این راستا همراهی کردند و با طرح هایی که انجام آنها تقریبا امکانپذیر نبود ما را به چالشی سخت دعوت کردند که در این گذار استودیو آرت بتن تشکیل و مستدام گشت.

فلسفه ما …

مجموعه استودیو آرت بتن همواره خویش را شیفته دنیای مدرن و پیرو مینیمالیسم میداند و احترام به طبیعت را سرلوحه تمام اقدامات خود قرار میدهد.

بتن به عنوان یک متریال برای ما مطرح نیست، ما به بتن به عنوان یک فرهنگ نگاه میکنیم و باور داریم که بتن بخش جدانشدنی از زندگی ماست.

طراحی و اجرا

ایده های شما را به اجرا میرسانیم

در اینستاگرام ما را دنبال کنید